Новини та статті

Протягом останнього часу керівництво КП НВМР ВУВКГ налагоджувало співпрацю з Українськими та міжнародними організаціями задля пошуку можливих шляхів практичної допомоги...
16 серпня

 
 
 
 
 Шановні мешканці м. Новоград-Волинський!
 Ми на постійній основі забезпечуємо технологічні процеси подачі питної води для...
5 серпня
Підприємство здійснює приймання, перекачування та очистку стоків, які  отримує від асинезаційного транспорту приватних перевізників. До теперішнього часу контроль за обсягом...
4 серпня
Увага! По вул Вокзальна, внаслідок аварії на водопровідній мережі , тимчасово обмежене водопостачання. Відновлення водопостачання заплановано 05.08.2022, роботи по ліквідації...
4 серпня
Звертаємо увагу, що 24 червня 2022 року, під час чергового 42 засідання виконавчого комітету міської ради членами виконкому затверджено -...
27 липня

Інформація про компанію

Про нас
  СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" (нова редакція)        І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (далі - Підприємство) створене на базі майна комунальної власності територіальної громади міста Новограда-Волинського Житомирської області. Власником Підприємства є Новоград-Волинська міська рада (далі - Власник). Вид Підприємства - комунальне підприємство. Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управлінн...

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"

(нова редакція) 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (далі - Підприємство) створене на базі майна комунальної власності територіальної громади міста Новограда-Волинського Житомирської області. Власником Підприємства є Новоград-Волинська міська рада (далі - Власник).

Вид Підприємства - комунальне підприємство.

Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

Скорочене найменування підприємства: «КП НВМР «ВУВКГ»»

Місце знаходження підприємства:

11700, Україна, Житомирська область

м. Новоград-Волинський

вул. Гетьмана Сагайдачного, 43

тел./факс (04141) 5-25-43

Підприємство є юридичною особою, працює на засадах госпрозрахунку, має відокремлене майно, яке обліковується на самостійному балансі, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, печатку та кутовий штамп зі своїм найменування.

Підприємство є суб'єктом господарювання і діє, керуючись Конституцією України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Метою створення підприємства є:

-     задоволення нагальних потреб жителів територіальної громади у невідкладних послугах з централізованого водопостачання та водовідведення

-     отримання прибутку.

Основними напрямами діяльності підприємства є:

-     централізоване питне водопостачання та централізоване водовідведення;

-      проведення лабораторних досліджень води питної, річкової, скиду зворотних і стічних вод з використанням прекурсорів (сірчана кислота, соляна кислота, перманганат калію), їх придбанням, перевезенням, зберіганням, утилізацією;

-     інша діяльність щодо поводження з відходами;

-     ремонтно-будівельні роботи;

-     комерційна діяльність та торгівля промисловими та продовольчими товарами;

-     будівництво і ремонт будівель і споруд;

-     виготовлення кошторисної документації;

-     виробництво товарів народного споживання, продукції побутового і матеріально-технічного забезпечення, надання послуг населенню та юридичним особам всіх форм власності;

-     комерційно-посередницька діяльність;

-     торгівля;

-     транспортні послуги;

-     робота на висоті;

-     проведення налагоджувальних робіт для всіх видів обладнання;

-     проведення випробувань електрообладнання, апаратів і засобів згідно наданих дозволів.

-     інші платні послуги.

Для здійснення вказаної мети та видів діяльності підприємство має право за погодженням з Власником:

-     планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;

-     володіти і користуватись природними ресурсами; користуватись банківськими та іншими кредитами на комерційній договірній основі;

-     надавати послуги за цінами та тарифами, встановленими згідно діючого законодавства;

-     здавати в оренду приміщення Підприємства за тарифами, встановленими виконавчим комітетом міської Ради;

-  здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва;

-     вступати в господарські відносини з іншими суб'єктами господарювання, громадянами-підприємцями та фізичними особами згідно укладених договорів;

-     встановлювати форми, системи і розміри оплати праці відповідно до Галузевої угоди між Міністерством з питань ЖКГ України і управління профспілки працівників ЖКГ та Регіональної галузевої угоди між Головним управлінням ЖКГ та енергозбереження Житомирської облдержадміністрації та обласною організацією профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості побутового обслуговування;

-  встановлювати штатний розпис Підприємства;

-  встановлювати розпорядок робочого дня, змінності роботи, порядок надання вихідних;

-  здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

-  здійснює інші функції, які випливають з реалізації права господарського відання та визначаються цим Статутом і чинним законодавством України.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність у порядку, визначеному відповідним законодавством, надає щомісячну звітність Власнику про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Види діяльності Підприємства, які потребують спеціальних дозволів та ліцензій, передбачених законодавством України, здійснюються Підприємством після їх одержання.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника, а Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

 

III. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України.

Джерелами утворення майна Підприємства є:

-     доходи, одержані від реалізації послуг та інших видів господарської діяльності;

-     кредити банків та інших кредиторів; •

-     капітальні вкладення і дотації з бюджету;

-     майнові, грошові та інші надходження від Власника;

-  інше майно , набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

   Статутний фонд Підприємства складає 14944294,71 грн. (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі двісті дев'яносто чотири гривні 71 копійка). Розмір статутного фонду може збільшуватись за рахунок майна та коштів, набутих підприємством у результаті господарської діяльності та внесків Власника.

Прибуток, одержаний в результаті основної господарської діяльності Підприємства, після сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів і відрахувань, встановлених чинним законодавством України та рішеннями міської ради, залишається в розпорядженні Підприємства і використовується ним за погодженням з Власником на фінансування інвестиційних програм.

Прибуток, одержаний від неосновної діяльності підприємством, розподіляється підприємством самостійно згідно з умовами колективного договору за погодженням з профспілковим комітетом підприємства:

-  на виплату винагороди по підсумках роботи за рік;

-     надання одноразового заохочення працівникам в зв'язку з досягненням ними пенсійного віку;

-     надання щорічної одноразової допомоги на оздоровлення постійних працівників, які відпрацювали на підприємстві більше року;

-     на преміювання або нагородження цінними подарунками працівників з нагоди професійних свят, жінок до Дня 8-го березня, ветеранів ВВВ (працюючих і пенсіонерів) - до Дня Перемоги;

-  на утримання оздоровчих споруд та придбання медикаментів;

        - у разі смерті працівника надавати допомогу сім'ї померлого на поховання.

Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів, спрямовуються на інвестування виробничої діяльності підприємства.

Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів можуть проводитись лише за згодою Власника.

 

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника, повноважень призначеного Власником начальника Підприємства та принципів самоврядування трудового колективу.

Власник (міська рада або її виконавчі органи) здійснює повноваження по управлінню Підприємством згідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського Кодексу України, цього Статуту та інших законодавчих і нормативних актів. Винятковою компетенцією Власника є:

-     затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень,

-     прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Підприємства,

 

-     встановлення розміру частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету,

-     здійснення повноважень щодо управління майном Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством.

Встановлення в порядку, визначеному відповідним законодавством, тарифів щодо послуг з водопостачання та водовідведення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

Органом безпосереднього управління Підприємством є начальник, який призначається та звільняється з роботи міським головою і здійснює свої повноваження згідно укладеного з ним контракту. Начальник перебуває в підпорядкуванні міського голови.

Начальник Підприємства несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Підприємство.

Начальник має право:

-     представляти Підприємство в усіх державних закладах, установах, організаціях, підприємствах всіх видів і форм власності, в судах і господарських судах та укладати угоди, договори, контракти без доручення;

-     самостійно вирішувати всі питання діяльності Підприємства, крім тих, що належать до виняткової компетенції Власника;

 

-     видавати доручення;

-     здійснювати від імені Підприємства фінансові операції;

-  розпоряджатись грошовими коштами та майном Підприємства в межах компетенції;

-     відкривати рахунки в банках;

-     здійснювати прийом та звільнення працівників Підприємства;

 

-     видавати обов'язкові до виконання працівниками Підприємства накази, розпорядження та інші акти;

-     вчиняти інші юридичні дії від імені Підприємства і в його інтересах в межах, визначених законодавством.

 

V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Трудові відносини на Підприємстві регулюються Кодексом Законів про працю України, іншими нормативно-правовими актами про працю, цим Статутом, колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини.

Свої повноваження трудовий колектив здійснює через профспілковий комітет, який представляє інтереси всіх працівників Підприємства.

Трудовий колектив та адміністрація Підприємства приймають колективний договір і контролюють його виконання.

Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, приймаються його органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі.

Право на укладення колективного договору від імені Власника надається начальнику підприємства , а від імені трудового колективу - профспілковому комітету підприємства.

 

                      VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

При реорганізації Підприємства сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється та веде свою діяльність згідно чинного законодавства України.

При реорганізації і ліквідації Підприємства вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

                                                                          

Фотоальбоми (1)

8.77 добре
(21 оцінка)
Високі оцінки користувачів за Ціна
4805 переглядів в серпні
11 людей рекомендують
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати
Ми в мережі
Розміщення на мапі міста
Файли